Don Josip Dukić – Životopis

Josip Dukić, sin Stanka i Tomice r. Dukić, rođen je 19. ožujka 1968. godine u Košutama pored Trilja. Osmogodišnje školovanje završio sam 1982. godine u OŠ Trilj, a srednjoškolsko u Splitu 1986. u Srednjoj školi za spremanje svećenika. Filozofsko-teološki studij dovršio sam 1992. na Teologiji u Splitu (Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu). Za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen sam 28. lipnja 1992. godine. Od 1992. do 1998. vršio sam službu župnika u župi Žedno-Arbanija na otoku Čiovu. Poslijediplomski studij crkvene povijesti započeo sam 1998. u Rimu na Fakultetu crkvene povijesti pri Papinskom sveučilištu Gregorijana. Na učilištu sam magistrirao 2000., te doktorirao 2008. godine. Tema magistarskog i doktorskog rada su starokršćanski natpisi iz Salone. Naslov doktorske radnje glasi: Vita e fede dei cristiani di Salona secondo le iscrizioni. Con catalogo ragionato e commenti. (Život i vjera salonitanskih kršćana prema natpisima. Katalog natpisa i komentari). Za boravka u Rimu, 2004. godine završio sam i Vatikansku školu za paleografiju, diplomatiku i arhivistiku. Nakon povratka u domovinu preuzeo sam službu knjižničara u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu (Paštrićeva knjižnica). Od ak. god. 2005./2006. počeo sam predavati crkvenu povijest na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Na istom učilištu zaposlen sam 2006. i izabran u suradničko zvanje asistenta, potom 2010. u suradničko zvanje višeg asistenta, a 2012. u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U tijeku je postupak izbora za izvanrednog profesora. Don J. Dukić je član Komisije Hrvatske biskupske konferencije i Bosne i Hercegovine za hrvatski martirologij i Viteškog alkarskog društva. Osnivač je i predsjednik civilne udruge Kultruno društvo Trilj s kojom je zajedno s brojnim suradnicima u Trilju od 2006. objavio 26 knjiga. Trenutno priprema nekoliko knjiga te vodi projekte sređivanja najstarije javne knjižnice u Dalmaciji (don Ivan Paštrić, + 1708.) kao i arhivske ostavštine don Frane Bulića (+ 1934.) doc. dr. sc. Josip Dukić

OBJAVLJENI RADOVI DON JOSIPA DUKIĆA (2001.-2017.)

KNJIGE:

1. Crkva sv. Mihovila u Trilju (1901.-2001.), Trilj, Cetinski dekanat, 2001. (Cetinski dekanat 1).
2. Vita e fede dei cristiani di Salona secondo le iscrizioni. Con catalogo ragionato e commenti, Roma – Spalato, 2009. (Separat doktorata).
3. Košute selo zaigrano, Kuturno društvo Trilj, Društvo Košuta, Mjesni odbor Košute, Košute, 2010. (Tiluriensia 2) (suautor Miljenko Marić)
4. Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948.), Općina Dugopolje, Dugopolje, 2011. (suautor Blanka Matković)
5. Otajstva Isusova života prikazana na drvenim vratnicama splitske katedrale, Split, 2014., (suautor Slavko Kovačić). (hrvatski, francuski, talijanski, španjolski).
6. Sinjska alka 1715. – 2015. Programska knjižica Viteškog alkarskog društva u prigodi 300. obljetnice čudesne obrane Sinja i Alke, Sinj, Viteško alkarsko društvo Sinj, 2014. (suautor Ivan Nasić).
7. Opsada sinjskog Grada – Assedio della Piazza di Sinj (hrvatski i talijanski jezik), Split – Sinj, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, Muzej Sinjske alke, Sinj, 9. VIII. 2015. (suautor Marko Rimac).
8. Otajstva Isusova života na vratnicama splitske katedrale (tekst na hrvatskom, engleskim i talijanskom jeziku), Split, Župski ured Uznesenja BD Marije, Split, 2015.
9. Nije sve tako crno. Razgovori, feljtoni i polemike, Košute, Kulturno društvo Trilj, 2016. 10. Služavke Malog Isusa u župi Trilj i župi Košute (1966.-2016.), Trilj, Košute, Župa Trilj, župa Košute, Kulturno društvo Trilj, 2016.

KNJIGE (priredio za tisak):

1. KLJAKOVIĆ Jozo, Libar moga života, Dom kulture Zvonimir, Solin, 2012. (Biblioteka Jozo Kljaković, br. 1). (Uskladio s rukopisom, popratio životopisom i bibliografijom Josip Dukić).
2. Sveta Marta u Bijaćima, Župa Gospe od Anđela, Trogir, 2012. (vodič).
3. KLJAKOVIĆ Jozo, Dalmatinske teme, Dom kulture Zvonimir, Solin, 2013. (Biblioteka Jozo Kljaković, br. 2).
4. KLJAKOVIĆ Jozo, Čovjek bez maske, Dom kulture Zvonimir, Solin, 2014. (Biblioteka Jozo Kljaković, br. 3).
5. Međunarodni znanstveni skup o 300. obljetnici slavne obrane Sinja 1715. (1715.-2015.). Program simpozija i sažetci izlaganja, (hrvatski i engleski jezik), Zagreb, HAZU, 12. V. 2015. // Sinj, 14.-17. V. 2015. (suautor Josip Grbavac).
6. KLJAKOVIĆ Jozo, Politički tekstovi i polemike, Dom kulture Zvonimir, Solin, 2015. (Biblioteka Jozo Kljaković, br. 4)

ZNANSTVENI ČLANCI:

1. Umjetnička ostvarenja Joze Kljakovića u Zavodu sv. Jeronima u Rimu, u: Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima (1901.-2001.), Rim, Zavod sv. Jeronima, 2001., str. 753-770. Zbornik u prigodi stoljetnice Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima.
2. Salonitanske molitve u kamenu, u: Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti, Split, 2008, str. 239-260. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa (Split, 14.-15. V. 2004.) u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma i salonitanskih mučenika.
3. Život i rad Joze Kljakovića izvan Hrvatske (1943.-1968.), u: Tusculum 1, 2008., str. 181-198.
4. Imenovanje Marka Kalogjere (1819.-1888.) kotorskim (1856.) i splitsko-makarskim biskupom (1866.), u: Biskup Marko Kalogjera o 120. obljetnici smrti. Zbornik radova Znanstvenog skupa održanog u prosincu 2008. u Blatu, sv. 2, Blato, 2009., str. 29-39.
5. Istraživanje i objavljivanje salonitanskih kršćanskih natpisa, u: Tusculum 2, 2009., str. 173-203.
6. Okvir za biografiju Joze Kljakovića (Solin, 10. III. 1889. – Zagreb, 1. X. 1968.), u: Jozo Kljaković – Retrospektiva 1889.-1968., Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2009., str. 173-183.
7. Don Frane Bulić na sudu, u: Tusculum 3, 2010., str. 205-220.
8. Dvije epizode iz života Joze Kljakovića. “Jugoslavenska faza” i kontroverzni članak “Hrvati na II. vatikanskom koncilu”, u: Crkva u svijetu, Split, XLVI (2011) 1, str. 96-119.
9. Klerici u Saloni, u: Tusculum 4, 2011., str. 123-136.
10. Tri župe Splitsko-makarske biskupije: Vidonje, Ruda i Drvenik u vihoru rata i poraća (1941.-1950.), u: Crkva u svijetu, Split, XLVI (2011) 3, str. 318-341.
11. Odnos Krunoslava Draganovića i Joze Kljakovića, u: 120. obljetnica bogoslovije, Sarajevo, 2011., str. 215-255. Zbornik radova Simpozija organiziranog povodom 120. obljetnice bogoslovije, Sarajevo, Katolički bogoslovni fakultet, 16. X. 2010. (ur. Darko Tomašević).
12. Biblioteka Ivan Paštrić, u: Glasnik Društva bibliotekara Hrvatske, 9, 2011., str. 40-51.
13. Misterios de la vida de Jesucristo en la puerta de madera de la catedral de Split, u: Anuario de Historia de la Iglesia, Navarra, 20 (2013), str. 203-217. (suautor Slavko Kovačić).
14. Prijepori oko zemljišta za gradnju katoličke katedrale i pravoslavnog hrama sv. Save u Splitu, u: Crkva u svijetu, Split, XLVIIII (2013) 2, str. 209-235. (suautor Tomislav Đonlić).
15. Žrtve i mučenici Drugoga svjetskog rata i poraća u Splitsko-makarskoj biskupiji, u: Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 24. i 25. travnja 2012., (Mile Bogović, Josip Dukić, Jure Krišto, Mate Rupić, Miljenko Stojić, ur.), Zagreb, Glas Koncila, 2013., str. 376-403.
16. Odnos biskupa Frane Franića prema svećeničkim udruženjima: u: U službi Crkve i naroda. Zbornik o životu i radu nadbiskupa Frane Franića u prigodi 5. obljetnice smrti i 100. rođenja, (ur. Drago Šimundža, Nediljko Ante Ančić), Split, Crkva u svijetu, 2014., str. 103-126.
17. Doprinos kršćanske epigrafije proučavanju salonitanske hagiografije, u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. (Joško Belamarić, Bratislav Lučin, Marko Trogrlić, Josip Vrandečić, ur.), Split, Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2014., str. 195-219.
18. Crkva sv. Petra apostola, u: Cista Provo. Župa sv. Petra apostola u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji (ur. Tomislav Šitum), Cista Provo, 2014., str. 45-55.
19. Povratak Krunoslava Draganovića u domovinu prema pisanju onodobnog domaćeg i inozemnog tiska, u: Krunoslav Stjepan Draganović – Svećenik, povjesničar i rodoljub, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija o Krunoslavu Stjepanu Draganoviću povodom 110. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti održanom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 8.-10. 11. 2013. godine. (Darko Tomašević, Miroslav Akmadža, ur.), Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet – HKD Napredak – Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo, Zagreb: Glas Koncila, 2014., str. 441-478.
20. Svjedočanstva vjere u Splitsko-makarskoj biskupiji osoba stradalih od pripadnika njemačke i partizansko-komunističke vojske, u: Mučeništvo i mučenički tragovi kroz hrvatsku prošlost, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 13. ožujka 2014., (Mile Bogović, Josip Dukić, Jure Krišto, Mate Rupić, Miljenko Stojić, ur.), Zagreb, Glas Koncila, 2015., str. 242-258.
21. Partizanske likvidacije u Cetinskom dekanatu za vrijeme Drugoga svjetskog rata i u poraću (1941.-1947.), u: Crkva u svijetu, Split, LI (2016) 1, str. 157-180.
22. Odnos biskupa Ćirila Banića prema svećeničkim udruženjima, u: Mons. dr. Ćiril Banić biskup šibenski (1951.-1961.), Zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog u Šibeniku, 11.-13. studenoga 2011., (ur. Roko Glasnović), Šibenik, Šibenska biskupija, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, 2016., str. 323-346.
23. Don Ivan Filipović Grčić. Svećenik, pjesnik i vitez otrgnut zaboravu (suautor Marko Rimac), Sinj, 3. prosinca 2016. Izdano u prigodi postavljanja spomenika don Ivanu Grčiću Filipoviću,