Imamo jednu Majku – 10 internacionalna krunica za djecu

Jako mi je drago da mogu ponovno i ove godine zajedno sa vama moliti, kazao je Berlinski nadbiskup dr. Heiner Koch, djevojčicama i dječacima okupljenima oko oltara u molitvi tijekom 10. Internacionalne krunice za djecu u crkvi sv. Sebastiana u Berlinu. Berlinski nadbiskup je, pokazavši sliku Marije koja nosi Isusa, naglasio da ga Gospa nosi nama, a da bismo mi slijedeći njen primjer trebali Isusa nositi drugim ljudima. Stoga je pozvao malene da preko molitve budu kao Marija. Krunicu su, koja je održana pod geslom “Imamo jednu majku”, a koje je izabrano u prigodi 100 obljetnice Gospinih ukazanja u...

Read More