SAKRAMENAT SVETE POTVRDE

Dragi krizmanici, danas ste potvrdili svoju ljubav prema Kristu, a kao nagradu ste primili darove Duha Svetoga. Neka vaše korake uvijek upravlja i vodi taj Duh da kročite putem mudrosti, razuma, savjeta, jakosti, znanja, pobožnosti i straha Božjeg! Ne bojte se – primanjem Duha Svetoga na sebe, imate dodatnu snagu za život. Čestitamo vam od srca u ime cijele naše Hrvatske katoličke misije. Bog vas blagoslovio! Dragi kumovi i roditelji, čestitamo i vama koji ste ih pratili do ovog svečanog trenutka, budite danas ponosni i radosni što su ova „naša“ djeca slijedila našu kršćansku tradiciju i što će prenositi...

Read More