Problemi istupanja iz Crkve

Mnogi možda nisu niti svjesni pravnih posljedica istupanja iz Crkve, s mnogim situacijama u kojima se nađu iznenađeni (ili barem tako kažu) zbog određenih zapreka koje iz toga proizlaze. Te zapreke nisu samo na teritoriju i za vrijeme boravka u Njemačkoj, nego imaju opće posljedice i vrijede za teritorij Domovine. To se odnosi i na one koji su nedavno došli u Njemačku, a prijavili su se kao “religionslos” ili se nisu željeli izjasniti o vjerskoj pripadnosti. Naš ili bilo koji ured može nekome izdati potvrdu samo na temelju podataka koje mi posjedujemo, a posjedujemo podatke o našim vjernicima.Ovdje donosimo Dekret Njemačke biskupske konferencije o tom problemu, jer smo svi dužni pridržavati se tog stava i zakona:Opći dekret Njemačke biskupske konferencije o istupanju iz CrkveI. Zbog seklulariziranja crkvenih dobara njemačke su države bile obvezne na materijalnu nadoknadu Crkvi. U 19. stoljeću te su se obveze promijenile i uvelo se plaćanje crkvenoga poreza. Njime danas vjernici osobno plaćaju doprinose za crkvene potrebe. Da bi se ostvarilo i jamčilo osnovno pravo vjerske slobode, da se nitko protiv svoje volje ne vodi kao član Crkve, stvorena je mogućnost da se civilno pravno proglasi „istupanje iz Crkve.”Čin istupanja iz Crkve pred nadležnim civilnim uredom predstavlja javni čin namjernog i samovoljnog distanciranja od Crkve i tešku povredu prema kršćanskoj zajednici. Onaj tko se pred nadležnim civilnim uredom iz nekih razloga ipak izjasni da želi istupiti...

Read More