Propisi za svete mise s narodom

Propisi prilikom dolaska u crkvu do promjene postojeće zakonske regulative koja počinje od 4.svibnja 2020.: Za svetu misu se unaprijed treba prijaviti. Ne može se prijaviti za više svetih misa, nego samo za jednu. Tek, ako bude slobodnih mjesta, može netko i više puta biti na svetoj misi. Maksimalni broj vjernika, bez poslužitelja, je 50. Nije preporučljivo dolaziti onima koji imaju ozbiljnih respiratornih i ostalih zdravstvenih problema. Na ulazu će biti redari koji će u crkvu pustiti samo prijavljene te pokazati mjesto gdje se može sjediti. Na ostalim mjestima koja nisu označena, neće biti moguće sjediti. Svi vjernici će...

Read More