KONTAKT

Hrvatska katolička misija Berlin

Kontakt:

Feldstr. 4,
13355 Berlin

Tel. 030/261 1540
Fax: 030/262 8397


Radno vrijeme župnog ureda:

Ponedjeljak – petak: od 9.30 do 12.00 sati

Četvrtak: od 16.00 do 18.00 sati

Subota i nedjelja: župni ured ne radi


Fra Frano Čugura

voditelj misije
mob: +49 157 3893 6826
fr-cugura@t-online.de


Fra Radoslav Tolić

dušobrižnik
mob: +49 172 7140 182
radoslavtolic@gmail.com


Fra Edvard Sokol

dušobrižnik
mob: +49 162 1087 661
edvardsokol@gmail.com


Nikola Horst Kaya

stalni đakon
mob: +49 176 17665520
kaya@kuna-berlin.de