Od prve nedjelje u devetom mjesecu, od 6. rujna, ponovno započinjemo s redovitim slavljem svetih misa na Spandau, u 9,30 i na Mehringdammu, u 13,30, naravno s ograničenim brojem do 70 vjernika. Dakle: još sljedeće nedjelje, 30. kolovoza, ovdje na Weddingu imamo svete mise u 11,30 i 13,30, a od mjeseca rujna vraćamo se na redoviti raspored svetih misa, Spandau, Wedding i Mehringdamm.

– od 5.9. novi je raspored tjednih svetih misa: dokida se misa ponedjeljkom, a uvodi subotom u 9.30. Srijedom je ponovno sveta misa u St. Bonifatius
– Bez obzira što je povećan broj onih koji mogu sudjelovati na svetoj misi i dalje se potrebno prethodno prijaviti.
– Sveta krizma u našoj misiji bit će 12. rujna, a prva sveta pričest 19. rujna
Roditeljski sastanak sadašnjih krizmanika bit će u ovaj petak u 17 sati i u subotu u 10,30, u crkvi na Weddingu.
– Vjeronauk za prvopričesnike je u subotu u 11,30, također u crkvi.
– Vjeronauka za ostale uzraste djece za 1,2,4,5,6,7 razred još neće biti do daljnjega.
– Kroz mjesec rujan bit će prijave za vjeronauk za školsku godinu 2020/2021, a s vjeronaukom ćemo započeti početkom desetog mjeseca.