Poštovani i dragi roditelji, draga djeco,

ovdje je privremeni raspored vjeronauka za svu školsku djecu, a kakoi na koji ćemo način vjeronauk održavati, zavisi od ove pandemijske situacije.

PRVOPRIČESNICI:
– subotom u 11.30 sati (prva grupa) te 12.30  sati (druga grupa). Vjeronak vodi Ivana Kalajica.

KRIZMANICI:
– petkom u 16.00 sati (prva grupa), 17.00 (druga grupa), subotom u 10.00 sati (treća grupa), 10.45 (četvrta grupa). Vjeronauk vodi fra Dejan.

PRVI I DRUGI RAZRED:
– subotom u 12. 30 sati. Vjeronauk vodi fra Zvonko.

ČETVRTI DO SEDMOG RAZREDA:
– svake druge i četvrte subote u mjesecu u 12. 30 sati. Vjeronauk vodi Ana Draganović.

MLADI:
– petkom u 19.30 sati. Vjeronauk vode fra Zvonko i fra Dejan.