Završila je naša korizmena akcija za „Malu školu – ustanovu za prihvat i odgoj djece u Varešu te kliniku za rehabilitaciju djece ‘’Zlatni cekin’’ u Slavonskom Brodu.
Prikupili smo do 10. travnja 2021. 5.028,53 € na korizmene petke, 2.860,00 € preko konta te 4.485,00 € koje ste dali nama svećenicima.
Ukupno 12.373,53 €.
Od srca svima hvala koji su sudjelovali u ovoj plemenitoj akciji. Neka Vas uskrsli Krist nagradi svakim dobrom duše i tijela!