Nedjelja: 3. nedjelja kroz godinu.

Petak: nema vjeronauka za krizmanike.

Subota: nema vjeronauka.

Nedjelja: 4. nedjelja kroz godinu. Svijećnica i blagoslov svijeća.

Napomena: svete su mise radnim danima u crkvenoj kapeli, a ne u crkvi St. Sebastian. Tako će biti sve dok ne prođu hladnoće