Od nedjelje 2.rujna, 2018 svete mise će biti služene po ustaljetnom rasporedu. Na Spandau u st. Marien u 10 sati, na Weddingu u crkvi st. Sebastian-a u 11.30 sati i na Kreuzbergu st. Bonifatius-a u 13 sati. U rujnu ćemo nastaviti sa klanjanjem Presvetom Oltarskom Sakramentu svakog četvrtka poslje večernje svete mise u crkvi sv. Sebastian-a. Misa za početak nove školske godine bit će slavljena na blagdan Male Gospe 8.9. 2018 u crkvi st. Sebastian-a u 12 sati.
Najavljujemo “Internationalnu krunicu za djecu” koja će se održati u subotu 29.9.2018 s početkom u 17 sati u crkvi st. Sebastian-a na Weddingu.

Vaši fratri